21 samtaler med inspiration til det indre lederskab

Masse spændende viden og god energi i hver eneste samtale

Fra serien 'Et liv med Resultater, Retning, Mening og Kærlighed'

Dit Personlige Lederskab
Dit Personlige Lederskab

Michael Kold, Christina Taabbel Bækgaard og Charlotte Krogh, Ole Kåre Føli, Umahro Cadogan, Kirsten Lyhne, Anders Gryberg, Anette og Jens-Ole Paulin, Joan Ørting, Christian Christensen, Pernille Knudtzon, Mads Wedel-Ibsen, Pernille W. Lauritsen, Anne Winther, Steen Kofoed, Mie Moltke, Rasmus Lindgren, Dorte Lytje, Nicolai Moltke-Leth, Uffe Kirkegaard, Bettina Thomsen, Ilona B Song, Pia Tingstedt

Du får Kærlige indsigter på områder, der er både dybe og vidtrækkende.

 

Kunne du tænke dig at kende betydningen af de informationer du sender til kroppen, når du spiser, når du føler og når du tænker?

 

Når selvværd får sparket og angsten styrer? Kom tættere på det, der spiller os et puds.

 

Det kan være en vigtig indsigt, når livets barske realiteter rammer.

 

Ved vi altid nok, til at træffe gode valg for vores helbred, miljø og klima?

 

Hvilken betydning har vores hormoner for helbredet?

 

Børnene, og de unge mennesker er vores fremtid. Gør vi det godt nok? Kan vi gøre det bedre?

 

Drømme har vi alle –  men de bliver sjældent realiseret. Er det blevet mere realistisk, at virkeliggøre drømmene? Hør om de nye forretnings muligheder.

 

Retning, Resultater og Mening er essentielle – men uden Kærlighedens energi mangler der noget væsentligt i ligningen.  


21 Interviews med fantastisk Livs inspiration, viden og rigtig god energi

+ en nummer 22 med stifteren af LifeFullness®Magasin Pia Tingstedt 

Klik på billedet og kom til interviewsiden

Michael Kold

Christina og Charlotte Life Academy

OleKåreFøliCykel

UmahroCardogan

KirstenLyhne

AndersGryberg

JoanØrting

ChristianChristensen

PernilleKnudtzon

MadsWedelIbsenHeilpraktiker

PernilleWLauridsen

BilledeAnneWinther

SteenKofoed

MieMolke

RasmusLindgren

DortheLytje

Nummer 22 er med stifteren af LifeFullness®

Magasin

Nicolai Moltke-Leth

Pia Tingstedt (27)

Pia Tingstedt

Michael Kold, Christina Taabbel Bækgaard og Charlotte Krogh, Ole Kåre Føli, Umahro Cadogan, Kirsten Lyhne, Anders Gryberg, Anette og Jens-Ole Paulin, Joan Ørting, Christian Christensen, Pernille Knudtzon, Mads Wedel-Ibsen, Pernille W. Lauritsen, Anne Winther, Steen Kofoed, Mie Moltke, Rasmus Lindgren, Dorte Lytje, Nicolai Moltke-Leth, Uffe Kirkegaard, Bettina Thomsen, Ilona B Song

21 Livsstyrings Eksperter deler viden og erfaring med dig 

Det er berigende at lytte til hvordan modgang kan vendes til en gave - ikke bare til dem selv, fordi de fandt vejen igennem udfordringerne - men til alle os andre, fordi de har trådt fodsporene før os.

Du får Kærlige indsigter på områder, der er både dybe og vidtrækkende.

 

Kunne du tænke dig at kende betydningen af de informationer du sender til kroppen, når du spiser, når du føler og når du tænker?

 

Når selvværd får sparket og angsten styrer? Kom tættere på det, der spiller os et puds.

 

Det kan være en vigtig indsigt, når livets barske realiteter rammer.

 

Ved vi altid nok, til at træffe gode valg for vores helbred, miljø og klima?

 

Hvilken betydning har vores hormoner for helbredet?

 

Børnene, og de unge mennesker er vores fremtid. Gør vi det godt nok? Kan vi gøre det bedre?

 

Drømme har vi alle -  men de bliver sjældent realiseret. Er det blevet mere realistisk, at virkeliggøre drømmene? Hør om de nye forretnings muligheder.

 

Retning, Resultater og Mening er essentielle - men uden Kærlighedens energi mangler der noget væsentligt i ligningen.  

Bliv inspireret til Resultater, Retning, Mening og Kærlighed