Af Birgitte Espenhein Bang

www.chancenrdin.dk 

I marts måned handler det om forventninger i Magasinet, og du vil modtage artikler fra Birgitte, hvor hun går tættere på forventningerne På Jobbet  og I Familien

Deltag i Magasinets online foredrag den 4. april kl. 19.00 med Birgitte.

Har du ikke fået tilmeldt dig endnu, så kan du gøre det lige HER

Vi vil elske, at du giver din kommentar neden for eller stiller dine spørgsmål - måske fortæller os og hvad du kunne tænke dig at få mere indblik i i forhold til forventninger.


Forventninger er tit et lotterispil med meget ringe vinderchancer … taberen er oftest dig selv!

Gør i stedet dig selv til en vinder i ”forventningsspillet” og husk, at ingen er perfekte … du skal derfor heller ikke være det!

Har du også stået i en situation hvor du tænkte ” hvad skete der lige her?” eller ”hvorfor gik det sådan?”. Det har jeg i hvert fald og hver gang skyldes det, at jeg ikke har været bevidst om mine forventninger, fået synliggjort dem og efterfølgende afstemt dem med min omverden. For når jeg er bevidst om, synliggør og afstemmer mine forventninger giver det hver gang klare fælles spilleregler og jeg sidder ikke tilbage med de førnævnte spørgsmål.

Hvad er forventninger egentlig?

Forventninger er noget positivt eller negativt som, du regner med, noget, du forudser, eller noget, du håber vil ske ud fra dit billede af verden og i forhold til den rolle, du er i. Forventninger er derfor forskellige fra person til person og fra situation til situation. Og for nu at gøre det helt komplekst, så har vi forventninger til både os selv, hinanden og til situationer eller resultater.

Mange af vores forventninger tager vi for givet og vi tror mange gange, at vi kan gætte os til hinandens forventninger. Det mener jeg nu ikke, at vi kan og det er derfor vigtigt at give dine forventninger en ekstra opmærksomhed. Hvor tit giver du dine mange forventninger opmærksomhed?

Jeg møder jævnligt mennesker som siger, at de ingen forventninger har for så bliver de ikke skuffede… Hmmm tænker jeg og mit svar er: enten er du ikke opmærksom på dine forventninger eller også er du ubevidst rigtig god til at få dem synliggjort og afstemt. Hvad tænker du?

Afstem de gensidige forventninger

Med synliggørelse af forventninger mener jeg, at du og den eller dem det vedrører hver især fortælle om jeres forventninger til den givne situation og jeres samspil. Det kan godt være at I ikke er enige, men så er uenigheden synlig og I har nu mulighed for at opnå et fælles udgangspunkt i jeres afstemning af forventninger. Husk blot, at det at synliggøre sine forventninger ikke er lig med at få dem indfriet.

Når de gensidige forventninger er afstemt, vil du formentlig opleve en indre ro, da du nu kender de forventninger, der er til dig, din opgave eller til det resultat du skal levere. Du ved nu, hvad du skal, hvordan og hvornår og på den baggrund kan du nu stille realistiske forventninger til dig selv.

Typisk er de forventninger du har til dig selv oftest de højeste og for ikke at udsætte dig selv for et unødigt forventningspres er vigtigt, at du spørger dig om de er reelle og om du har afstemt dem.

Det kan være svært at synliggøre og afstemme sine forventninger.

Det er en proces, der består af:

* Egen bevidsthed – kend og erkend dine forventninger

* Refleksion – vær bevidst om vores forskellige verdensbilleder, sammenhænge og relationer.

* Synliggørelse – fortæl andre om dine forventninger

* Afstemning – vær åben over for andres forventninger og spørg ind, derved opnår I en fælles forståelse, bevidsthed og et fælles udgangspunkt.

Vær også opmærksom på, at positive og negative tanker også smitter dine forventninger. Tænk bare på hvad det gør ved dig når du har forventninger om, at noget vil lykkedes. I sådanne situationer vil du garanteret have følelsen af ”YES” og din energi er god, hvorimod hvis dine forventninger er, at det ikke fører til noget for det har du fx prøvet før”, så er din følelse garanteret ”pyha” og din energi er formentlig mindre god?

Roller ændrer sig i takt med vores udvikling, nye kommer til og andre afvikles. Vores mange roller, formelle som uformelle og bevidste og ubevidst, er både nogle som vi selv ønsker og nogle som vi får tildelt. Hver rolle skaber forventninger både til os selv og fra andre. Prøv en gang at lave din egen rolleliste, den er garanteret længere end du lige tror.

Hvis du har lyst til at arbejde videre med dine forventninger kan du med fordel stille dig selv disse 3 spørgsmål:

1. Er du opmærksom på at synliggøre og afstemme dine forventninger? Hvordan eller hvorfor ikke?

2. Hvordan vil du sikre dig, at du fremover får synliggjort og afstemt dine forventninger?

3. Hvilke forventninger knytter sig til dine formelle og uformelle roller? Kan du leve op til alle de forventninger og er de realistiske?

Har du ikke fået tilmeldt dig endnu, så kan du gøre det lige HER

Med denne artikel håber jeg, at du er blevet inspireret til at give alle dine forventninger og roller lidt ekstra opmærksomhed. Husk, at du er mere end velkommen til at sende kommentar, spørgsmål mm. her på siden 

LifeFullness® Magasin

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: