Af Birgitte Espenhein Bang

www.chancenrdin.dk 

I marts måned handler det om forventninger i Magasinet, og du vil modtage artikler fra Birgitte, hvor hun går tættere på forventningerne På Jobbet  og I Familien

Deltag i Magasinets online foredrag den 4. april kl. 19.00 med Birgitte.

Har du ikke fået tilmeldt dig endnu, så kan du gøre det lige HER

Vi vil elske, at du giver din kommentar neden for eller stiller dine spørgsmål - måske fortæller os og hvad du kunne tænke dig at få mere indblik i i forhold til forventninger.


Sæt forventninger på dagsordenen - det betaler sig

Alt for mange forventninger i vores job bliver ikke afstemt!

Jeg tror årsagen er, at vi oftest har et stort fokus på løsning af opgaverne fremfor på selve processen og vi læser og hører oftest det, som passer ind i vores eget billede af verden.

Kommunikation er og bliver vores alle store udfordring uanset hvem vi er, hvilket job vi har og hvor vi arbejder.

Selv det mindste ord skaber forventninger, hvis jeg fx skriver ordet hurtigt, hvad tænker du så? Er det så noget, som skal ske i dag, i morgen eller? Måske er dit svar, at det afhænger af konteksten. Det kan jeg måske være lidt enig i, men for at være helt sikker på, at du og fx din kollega, leder eller kunde har samme opfattelse, kræver det en synliggørelse og afstemning af forventningen om hvad hurtigt er. Vi anvender ord og skaber forventninger ud fra hver vores virkelighed og hvis jeg har travlt kan jeg nemt forvente, at andre helt automatisk handler i mit tempo.

Uanset branche og job er der mange forventninger.

Uanset om du er selvstændig, netværker, leder eller medarbejder har vi mange forventninger og særligt i relation til samarbejdet med andre. Du har garanteret ligesom jeg prøvet at sidde med en følelse af frustration i forhold til et samarbejde, som du ellers havde stor tillid til og positive forventninger til - ”for I ville jo det samme”. Men det at ville det samme er langt fra det samme som, at man også er helt enig i hvordan opgaven eller målet nås samt hvem der bidrager med hvad og hvornår. Her spiller vores forventninger igen en stor rolle og jo bedre vi kender hinanden, jo nemmere er det at tage vores forventninger for givet. Lotterispillet med de ringe vinderchancer, som jeg beskrev i artikel 1, er hermed i gang….

Det er ikke kun i samarbejder, at frustrationer og misforståelser opstår, det sker også i forhold til kunder. Mange skriver på deres hjemmeside hvad kunden kan forvente, men hvordan og hvornår får kunden mulighed for at synliggøre sine forventninger?

Tip til hvordan du kan arbejde med forventninger i jobbet.

Nedenfor kan du læse nogle af mine forskellige tip afhængig af hvilken situation du er i.

Netværker:

Spørg ind til og indgå en klar aftale om hvem der bidrager med hvad og hvornår. Grundlaget for en fælles forventningsafstemning og et fælles udgangspunkt er hermed skabt. Start altid med en forventningsafstemme i ethvert netværk – det er godt givet ud og giver de bedste betingelser for et optimalt udbytte for alle.

Nyansat:

Brug situationen som nyansat til at sætte forventninger på din og kollegernes dagsorden. Spørg ind til hvad dine nye kolleger og chefer konkret forventer af dig og din udførelse af opgaver. Du kan dermed sætte realistiske forventninger til dig selv og skal ikke leve op til en masse forventninger, som du tror de nye kolleger eller den nye chef har. Du har rigeligt at se til med dine nye opgaver og med at lære din nye arbejdsplads at kende.

Leder:

Hvis du er leder og prioriterer forventningsafstemning viser du synlighed og engagement. Endvidere sikrer du, at dine medarbejdere ikke presses unødigt ved fx at have urealistiske store forventninger til sig selv. Afstemte og indfriede forventninger er en vind-vind for alle og det bedste redskab til et godt psykiske arbejdsmiljø. Indfør eventuelt også forventningssamtaler, eksempler på hvordan og med hvilket indhold kan du læse mere om i min bog.

Medarbejder:

Spørg ind til din leders og kollegers forventninger til dine opgavers kvalitetskrav, tidsperspektiv samt til dine kompetencer og ansvarsområder. Omverdens forventninger er oftest mindre end dem vi tror de har og hvorfor presse og stresse dig selv med forventninger, som måske slet ikke eksisterer, eller som i virkeligheden er meget mindre? I pressede situationer er det også vigtigt, at du gør opmærksom på, at omverden ikke kan forvente det samme af dig som normalt. Det kan virke lidt skræmmende for nogle at skulle afstemme sine forventninger, men tro mig det er godt givet ud fremfor at udsætte dig selv for et forventningspres eller måske blive en del af en konflikt, som kunne være undgået.

Selvstændig:

Sæt realistiske forventninger og mål til både dig selv og din virksomhed. Tro ikke, at du skal kunne det hele, bed om hjælp – ingen kan alt. Spørg også ind til dine kunders forventninger til dig eller dine produkter og lav en fælles forventningsafstemning. Hvis en kundes forventninger ikke stemmer overens med dit produkt eller din ydelse, er det bedre at sige, at du ikke kan indfri kundens forventninger med det samme, det giver også tilfredse kunder som gerne kommer igen. Og at lukke ”gabet” mellem kundens forventninger og leverancen hurtigt, giver kunden en oplevelse af god kvalitet og seriøsitet.

Møder:

Alle møder bør efter min mening starte med en forventningsafstemning for mange gange har vi forskellige forventninger til hvad mødet skal resultere i. En dagsorden kan minimere forventninger, men igen fx et punkt som økonomi, kan indeholde en orientering, en status, en drøftelse af indkøb eller besparelser. Hvis jeg forventer, at der under dette punkt skal drøftes nye indkøb, vil jeg gå skuffet og måske frustreret fra mødet, hvis det blot var et orienteringspunkt. Denne skuffelse kunne være undgået, hvis der ved mødets start havde været en forventningsafstemning, for så ville jeg fx have vidst, at det var et orienteringspunkt og at eventuelle indkøb, vil blive taget op på det efterfølgende møde.

Projektarbejde:

Når vi arbejder i team eller grupper med et givent projekt, er det meget vigtigt at forventningsafstemme, da det vil optimere samarbejdet og garanteret også projektets resultat. Det er vigtig af afstemme forventninger til fx roller (hvem gør hvad?), deadlines (hvornår?), metoder (hvordan?) og samarbejdet (fx kommunikationsformer, åbenhed, koordinering, videndeling og ansvarsfordeling).

Lyder det for besværligt og tidskrævende?

Måske, men ikke hvis du vil undgår skuffelser og misforståelser...

Det kan lyde besværligt og tidskrævende med alle de forventningsafstemninger, som jeg mener bør være i jobbet, men her er det som i mange andre situationer – øvelse gør mester!

Tænk bare på hvor megen energi og tid, du sparer på uenighed og skænderier ….. Og ikke mindst tænk på det forventningspres, som vi kan have og som for mange udløser stress!

Vi vil elske, at du giver din kommentar neden for eller stiller dine spørgsmål - måske fortæller os og hvad du kunne tænke dig at få mere indblik i i forhold til forventninger.

LifeFullness® Magasin

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: