Af Birgitte Espenhein Bang

www.chancenrdin.dk 

I marts måned handler det om forventninger i Magasinet, og du vil modtage artikler fra Birgitte, hvor hun går tættere på forventningerne På Jobbet  og I Familien

Deltag i Magasinets online foredrag den 4. april kl. 19.00 med Birgitte.

Har du ikke fået tilmeldt dig endnu, så kan du gøre det lige HER

Vi vil elske, at du giver din kommentar neden for eller stiller dine spørgsmål - måske fortæller os og hvad du kunne tænke dig at få mere indblik i i forhold til forventninger.


Forventninger inden for vores 4 vægge

Hverdagens forventninger

Min mand, Michael, og jeg har været sammen i mange år. Vi kender derfor hinanden rigtig godt, men alligevel afstemmer vi løbende vores forventninger til, fx hvad weekenden skal indeholde, hvem der tager opvasken, eller hvad vi skal lave i ferien. Vi bliver bedre og bedre til det, og afstemmer efterhånden vores forventninger automatisk. De mange forventningsafstemninger i vores parforhold virker, og de giver energi, mindsker konflikter, og giver færre skuffelser eller måske rettere mere glæde.

Et eksempel fra min hverdag

Jeg kommer sent hjem fra job, og får tilberedt middagen. Michael kommer endnu senere hjem, og det passer med at vi kan sætte os til bords. Jeg er træt, og har en forventning om, at Michael tager opvasken efter maden. Jeg får ikke synliggjort min forventning, da jeg tager det for givet, nu hvor jeg har lavet maden. Vi hjælpes ad med at rydde bordet og vups smutter Michael, da han lige skal besvare en mail. Jeg tænker ” det var lige godt …..”. Jeg kan nu vælge mellem at tage opvasken eller lade den stå. Jeg vælger at tage den, og sætter mig bagefter skuffet i sofaen. Michael kommer ind, og ser mig sidde mut, han tænker ”hun er nok træt”. Jeg behøver vel ikke at fortælle at energien resten af aftenen ikke var i top?

Hvordan kan jeg forhindre at jeg sidder skuffet tilbage?

Det kunne være undgået, hvis jeg under middagen havde sagt, ” I aften forventer jeg, at du tager opvasken”. Det at jeg nu synliggør min forventning er ikke lig med, at jeg får min forventning indfriet. Michael kan sige, ” selvfølgelig, det gør jeg”, eller ” jeg tager gerne opvasken, men skal lige besvare en mail først”. Jeg kan igen vælge selv at tage opvasken eller lade den stå. Uanset hvad jeg vælger er energien, når vi mødes i sofaen, garanteret meget bedre.

Jo bedre vi kender hinanden, jo mere kommer vi til at tage for givet.

Min barndomsveninde kender mig næsten ligeså godt, som jeg selv gør. Alligevel er det vigtigt, at jeg ikke tager for givet, at hun kender og dermed indfrier mine forventninger i forskellige situationer.

Vi har forskellige forventninger på forskellige tidspunkter afhængig af, fx vores aktuelle situation, behov, omgivelser og relationer. Hvis min veninde fx skriver til mig, at hun har haft en rigtig dårlig dag, så ved jeg reelt ikke, om hun forventer noget af mig, eller hvad hun måtte forvente. Forventer hun fx et opkald, et besøg eller en middagsinvitation, eller vil hun bare gerne være i fred? I sådan en situation vil jeg typisk spørge ind til hendes forventninger i forhold til, hvad jeg kan gøre, og om jeg kan gøre noget for at gøre hendes dag bedre.

Ferier og weekender skal lade os op og give os ny energi

Har du oplevet at komme skuffet hjem fra en ferie, selvom omgivelserne mm. var gode

Vi har forskellige behov på forskellige tidspunkter, og dermed også forskellige forventninger til fx weekender og ferier. Få dine/jeres forventninger til fx weekenden eller påskeferien afstemt ved at tale med din partner, børn eller rejseven, INDEN weekenden eller ferien skal nydes.

I kan fx tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

- skal weekenden/ferien primært være aktiv, afslappende eller en kombination og i så fald hvordan?

- hvordan fordeler vi de praktiske gøremål - hvem gør hvad og hvornår?

- hvad med børnene, hvilke "regler" skal vi have i forhold til fx. legeaftaler, IPad eller sengetider?

- hvor meget tid må/skal vi hver især bruge online fx Facebook, mails eller spil?

- hvor sunde eller usunde, skal vi være?

- hvor længe skal vi sove?

- hvad gør vi, hvis det fx bliver dårligt vejr?

Det kan måske virke lidt uoverskueligt at tale om disse punkter, men min erfaring er, at det ikke tager så lang tid, det er godt at få talt om og virkningen er stor - Prøv det

Hvordan er din balance mellem dit privat- og arbejdsliv

Tænk over hvordan din balance er lige nu! Er du presset på jobbet, har du det største ansvar i dagligdagen der hjemme eller er du meget aktiv i foreningslivet? Måske er der noget som skal ændres eller forventninger, som skal afstemmes?

Ubalancer er svære helt at undgå, men udsæt ikke dig selv for for stort et forventningspres

Rigtig mange af os vil gerne yde 100% både på jobbet og derhjemme. I min verden er det ikke muligt, da vi ikke altid kan, eller skal være den perfekte medarbejder, partner, forældre og ven på samme tid. I situationer hvor der fx er ekstra pres på jobbet, må og skal du skrue ned for ambitionerne og aktiviteterne i privatlivet. Når du er presset et sted, er det vigtigt at gøre omgivelserne opmærksom på at de ikke må og kan forvente det samme af dig. Er du ikke åben om det, udsætter du nemt dig selv for et forventningspres. Et forventningspres som meget nemt kan give negative stress.

Mit allersidste budskab i denne artikelserie er: Ingen er perfekte, prioriter dig selv, dine forventninger og få dem afstemt – mærk forskellen!

LifeFullness® Magasin

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: